Zryw z POWEREM

Skontaktuj się z nami

20.02.2020

ZRYW II informuje, iż wydłuża II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 21.02.2020 r. – 28.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

14.02.2020

ZRYW II informuje, iż wydłuża II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 17.02.2020 r. – 20.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

06.02.2020

ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym I etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”.
Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie.

LISTA RANKINGOWA – I NABÓR

[06.02.2020]

ZRYW II ogłasza II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

W II turze naboru przyjętych zostanie 19 osób.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[24.01.2020]

ZRYW II ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 27.01.2020 r. – 31.01.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

W I turze naboru przyjętych zostanie 15 osób.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY / REKRUTACJA”

[15.01.2020]

ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców uprzejmie informuje o realizacji projektu „Zryw z POWEREM” – Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładce „projekty”. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne dla potencjalnych uczestników w styczniu 2020 roku. Rekrutacja będzie przebiegać w minimum czterech turach.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej