Kursy

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw.
Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania.

W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  4. Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
  5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
  6. Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

 

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.
 
————————————————————————————————————————

Egzamin wewnętrzny 2013 – e-kierowca

Posiadamy program „EGZAMIN WEWNĘTRZNY 2013” do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w ośrodku zgodnie z wymogami Ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19 stycznia 2013 r.

Program został wyposażony w moduł aktualizacji przez Internet, dzięki czemu część teoretyczna jest zawsze na bieżąco z wytycznymi Ministra Infrastruktury. W przypadku pojawienia się nowych pytań, program sam „daje znać” o powiększeniu się ich bazy.

Kursanci na bieżąco mogą podczas zajęć ćwiczyć rozwiązywanie testów i próbować swoich sił w zdaniu egzaminu.

egz
 
————————————————————————————————————————

  • Zapisując się u nas na kurs nie dość, że otrzymasz 4h jazdy GRATIS ! profejsonalne przygotowanie i miło a zarazem owocnie spędzisz z nami czas to jeszcze udostępniamy dla naszych kursantów w zakładce „Vademecum” – materiały oraz szkolenia do nauki w domu z poziomu naszej strony internetowej. Jednorazowe hasło dostępu otrzymują kursanci na spotkaniu szkolenia teoretycznego.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej