[6.07.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Zryw II–Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron zaprasza do składania ofert dotyczącej szkolenia. Nr sprawy 6/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 


 

 

[11.06.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Zryw II–Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron zaprasza do składania ofert dotyczącej szkolenia. Nr sprawy 5/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 


 

 

[28.05.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Zryw II–Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron zaprasza do składania ofert dotyczącej zapytania ofertowego nr 4/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 


 

 

[11.05.2018] INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/ZDK-KDK/2018 Z DNIA 09.05.2018r.
Uprzejmie informujemy o wydłużeniu do 21.05.2018r. do godz.: 8,30 terminu składania ofert w postępowaniu ofertowym nr 3/ZDK-KDK/2018 Z DNIA 09.05.2018r.
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została umieszczona na stronie http://zryw.rzeszow.pl oraz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 


 

[09.05.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Zryw II–Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron zaprasza do składania ofert dotyczącej szkolenia. Nr sprawy 3/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 


 

 

[16.04.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. Zryw II–Ośr odek Szkolenia Kierowców Marta Skowron zaprasza do składania ofert dotyczącej usługi kateringowej. Nr sprawy 2/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 

 


 

 

[7.03.2018] W związku z realizacją projektu pt. „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY” RPPK.07.01.00-18-0071/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowew ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020. HDA- Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania oraz Grupowego poradnictwa zawodowego.
Nr sprawy 1/ZDK-KDK/2018.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego

 


 

 

Od [1.01.2018r. ] 1.01.2018r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „ZRYW DO KARIERY-KLUCZ DO KARIERY ”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczony w zakładce Dokumenty.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej