Cennik egzaminów

Skontaktuj się z nami

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów , Dz. U. rok 2013, poz. 78.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów, Dz. U. rok 2013, poz. 476.

cennik

I. Aby odwołać termin egzaminu teoretycznego lub praktycznego, należy poinformować o tym Ośrodek w formie pisemnej, nie później niż 2 dni przed planowaną datą egzaminu. W przeciwnym razie wpłata dokonana za egzamin przepada w całości.

Jeśli osoba jest zainteresowana przystąpieniem do egzaminu w innym terminie, dokonana wcześniej opłata ulega zaliczeniu na jego poczet.
Jeśli osoba nie jest zainteresowana przystąpieniem do egzaminu, na jej wniosek, opłata ulega zwrotowi*.

II. W przypadku gdy osoba egzaminowana, mając wyznaczone dwie części egzaminu, nie uzyska pozytywnego wyniku z części teoretycznej, opłata za część praktyczną:

zaliczana jest na poczet egzaminu praktycznego w innym terminie (w tej sytuacji należy uiścić opłatę tylko za część teoretyczną)
lub jest zwracana na wniosek osoby egzaminowanej*.

* Pomniejszona o koszty zwrotu tej opłaty.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej