Grupą docelową jest 60 osób młodych (33K i 27M) (w tym os.z niepełnosprawnościami (16), osoby o niskich kwalifikacjach (35)), będącymi w 100 % osobami biernymi zawodowo tzn. osoby, które na dzień zgłoszenia się do Projektu nie tworzą zasobów siły roboczej – grupa NEET). Projekt skierowany będzie także w 50 % tj. 30 osób zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego średnie miasta województwa podkarpackiego tracące funkcje społeczno – gospodarcze takie jak: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Podstawowe wymogi formalne:

– Miejsce zamieszkania na podst. ośw. i Formularza Rekrutacyjnego
– Wiek 15-29 lat ośw i Formularz,
– Status osoby biernej zawodowo ośw,
– Status osoby niepełnosprawnej. – jeśli dot. zaświadczenie

Kryteria premiujące:

– Zamieszkiwanie średnich miast zgodnie z For i ośw. – 5 pkt.
– Niskie kwalifikacje ośw., Formularz – 4 pkt.
– Status os. niepełnosprawnej ośw. – 3 pkt.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej