Dokumenty na egz.

Skontaktuj się z nami

Osoby zapisujące się na egzamin państwowy, które rozpoczęły kurs po 19.01.2013 r. zgłaszają się do „WORD” tylko z profilem kandydata na kierowcę oraz opłatą za egzamin dodatkowo na miejscu wypełniają wniosek.
————————————————————————————————————————————–
WORD Rzeszów:

WYMAGANE DOKUMENTY

W celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy w tut. Ośrodku należy:
 • podać numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę*,
 • przedstawić dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub kartę stałego pobytu),
 • przedstawić dowód uiszczenia opłaty za egzamin, wpłacony wcześniej na konto WORD Rzeszów:
  Bank Pekao S.A.
  62 1240 4751 1111 0010 9683 8911
  w tytule wpłaty prosimy podawać nr PESEL.

  * Aby otrzymać numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę, należy udać się do organu wydającego prawo jazdy, właściwego ze względu na adres zamieszkania i złożyć wymagane tam dokumenty.

Biuro Obsługi Klienta: tel.: 17 860 56 00 wew. 1

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej