Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

ZRYW II planuje objąć wsparciem liczbę 330 osób wśród wszystkich zgłoszonych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej