Zryw z POWEREM

Skontaktuj się z nami

[10.08.2020]

ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym VI etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”. 

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie. 

LISTA RANKINGOWA – VI NABÓR

 

[27.07.2020]
ZRYW II ogłasza VI etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 27.07.2020 r. – 7.08.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”.
Wersję papierową dokumentów prosimy podać w biurze projektu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[24.07.2020]
ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym V etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”.
Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie.
LISTA RANKINGOWA – V NABÓR

[15.07.2020]
ZRYW II wydłuża V etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 16.07.2020 r. – 24.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”.Wersję papierową dokumentów prosimy podać w biurze projektu z zachowaniem reżimu sanitarnego.W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[06.07.2020]
ZRYW II ogłasza V etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 08.07.2020 r. – 15.07.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”.

Wersję papierową dokumentów prosimy podać w biurze projektu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


[25.05.2020]

ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym IV etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”.

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie.

LISTA RANKINGOWA – IV NABÓR


[15.05.2020]

ZRYW II ogłasza IV etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 18.05.2020 r. – 22.05.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”.

Ze względu na sytuację w kraju i w trosce o bezpieczeństwo kandydatów do Projektu oraz jego uczestników i pracowników projektowych zalecamy przesłanie skanu lub zdjęcia formularza rekrutacyjnego na skrzynkę pocztową: szkolenia.zryw@gmail.com

Prosimy przesłać sam zał. nr 1 tj. Formularz Rekrutacyjny.

Wersję papierową dokumentów prosimy zostawić w skrzynce na listy zlokalizowanej obok drzwi wejściowych do biura, lub podać w biurze projektu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[08.05.2020]

ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym III etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”.

Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie.

LISTA RANKINGOWA – III NABÓR

[24.04.2020]
Szanowni Państwo, ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców – Marta Skowron informuje iż wznawia III nabór uczestników do projektu „Zryw z POWEREM”. Nabór będzie prowadzony do 08.05.2020. Ze względu na sytuację w kraju i w trosce o bezpieczeństwo kandydatów do Projektu oraz jego uczestników oraz pracowników projektowych uprzejmie prosimy o przesłanie skanu lub zdjęcia formularza rekrutacyjnego na skrzynkę pocztową: szkolenia.zryw@gmail.com.
Prosimy przesłać sam zał. nr 1 tj. Formularz Rekrutacyjny. Z pozostałymi dokumentami prosimy się zapoznać.
Formularz jest dostępny pod poniższym linkiem
1. POBIERZ

 

[19.03.2020]
ZRYW II informuje iż w związku z panującą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wstrzymuje wszelkie czynności związane z realizacją projektu Zryw z POWEREM do odwołania. Nabór III tury rekrutacji będzie wznowiony. O dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.

[06.03.2020]
ZRYW II mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które uczestniczą w wsparciu doradcy zawodowego i mają nakreśloną ścieżkę IPD.

[06.03.2020]

Harmonogramy Grupowego Poradnictwa Zawodowego

ZRYW II przedstawia harmonogram grupowego poradnictwa zawodowego dla jednej grupy (10 Uczestników Projektu) realizowanego wsparcia. Jedno spotkanie to 6 godzin zajęć dla uczestników. Łącznie przewidziano 12 godzin wsparcia.

[04.03.2020]
ZRYW II ogłasza III etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”
Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 9.03.2020 r. – 20.03.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”
W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[28.02.2020]

ZRYW II realizując pierwsze zadanie projektu „Zryw z POWEREM”- przeprowadzenie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla Uczestników Projektu oraz mając na uwadze Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych przedstawia przyporządkowanie numeryczne osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie. Dla właściwego przyporządkowania Uczestnicy Projektu mają nadany numer uczestnika. Dla ułatwienia identyfikacji numeru przygotowano informacje dotyczące:

  • numer formularza rekrutacyjnego,
  • rok urodzenia kandydata/uczestnika projektu,
  • inicjały kandydata/uczestnika projektu.

PRZYPORZĄDKOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZ. 1

[28.02.2020]
ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym II etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”.
Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie.
LISTA RANKINGOWA – II NABÓR

[20.02.2020]

ZRYW II informuje, iż wydłuża II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 21.02.2020 r. – 28.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[14.02.2020]

ZRYW II informuje, iż wydłuża II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 17.02.2020 r. – 20.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[06.02.2020]

ZRYW II przedstawia listę rankingową po zakończonym I etapie naboru kandydatów/ek na Uczestników Projektu ‚”Zryw z POWEREM”.
Z osobami będącymi na liście rankingowej skontaktuje się personel projektu celem ustalenia daty podpisania deklaracji/oświadczenia o udziale w projekcie.

LISTA RANKINGOWA – I NABÓR

[06.02.2020]

ZRYW II ogłasza II etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 10.02.2020 r. – 14.02.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

W II turze naboru przyjętych zostanie 19 osób.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY DO POBRANIA”

W szczególności do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby (które spełniają kryteria naboru) będące uczestnikami działań celu tematycznego nr 9 RPO WP w ramach aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

[24.01.2020]

ZRYW II ogłasza I etap naboru Uczestników/-czek do udziału w projekcie „Zryw z POWEREM”

Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 27.01.2020 r. – 31.01.2020 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 24 pok.56b, VI piętro.

W I turze naboru przyjętych zostanie 15 osób.
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „DOKUMENTY / REKRUTACJA”

[15.01.2020]

ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców uprzejmie informuje o realizacji projektu „Zryw z POWEREM” – Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładce „projekty”. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne dla potencjalnych uczestników w styczniu 2020 roku. Rekrutacja będzie przebiegać w minimum czterech turach.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej