Zapisz się na kurs

Skontaktuj się z nami

Jak mogę się zapisać na kurs ?

Możesz to zrobić zjawiając się w naszym ośrodku Adres: ul. Plac Wolności 2 , pok. 209, 35-073 Rzeszów, lub teraz wypełniając formularz zgłoszeniowy po prawej stronie.

-------------------------------------------------------
Co dalej ?

Twoje zgłoszenie zostało przez nas przyjęte, zapraszamy na pierwsze lekcje teoretyczne

-------------------------------------------------------
Kiedy będzie rozpoczęcie kursu ?

Rozpoczęcia kursu oraz wykłady w każdy wtorek i czwartek od godz. 15.30 ul. Plac Wolności 2 , pok. 209, Rzeszów.

-------------------------------------------------------
Co to PKK? ?

Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy na miejscu)
  2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  4. Kolorową fotografię 3,5x4,5cm
  5. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada
  6. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
  Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Numer PESEL

Numer PKK

Adres email

Adres zameldowania

Telefon Kontaktowy

Nazwa Kursu / Kategoria Prawa Jazdy

Inne uwagi jakie chciałbyś/ałabyś dopisać

Pokaż, że nie jesteś robotem:

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej