Najczęstsze pytania

Skontaktuj się z nami
1.Ile trzeba mieć lat aby móc zrobić prawo jazdy?

------------------------------------------------------------------------------------
To zależy od kategorii np. o dokument prawa jazdy może ubiegać się osoba, która ukończyła odpowiednio:

14 - lat dla kategorii AM
16 - lat dla kategorii A1, B1, T
18 - lat dla kategorii A2, B, B+E
21 - lat dla kategorii C, C+E, C1 lub C1+E
24 - lat dla kategorii A, D, D+E, D1 lub D1+E

Jeżeli nie ukończyłeś 18 roku życia konieczne jest posiadanie zgody prawnego opiekuna

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C,C1,D lub D1 jest posiadanie prawa jazdy kategorii B. Osoba, która nie ukończyła 18 lat może uzyskać prawo jazdy kategorii AM,A1,A2, B1 lub T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów. Prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której orzeczony został prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (w okresie obowiązywania tego zakazu), a także osobie u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależniania od alkoholu lub innego środka podobnie działającego. Prawo jazdy może również zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
2. Jakie warunki nalezy spełnić, aby otrzymać prawo jazdy?

------------------------------------------------------------------------------------
Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

Osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:
1. Prawo jazdy kategorii AM - 14 lat;
2. Prawo jazdy kategorii A1 - 16 lat;
3. Prawo jazdy kategorii A2 - 18 lat;
4. Prawo jazdy kategorii A - 24 lat;
5. Prawo jazdy kategorii B1 - 16 lat;
6. Prawo jazdy kategorii B - 18 lat;
7. Prawo jazdy kategorii C - 21 lat;
8. Prawo jazdy kategorii C1 - 21 lat;
9. Prawo jazdy kategorii D - 24 lat;
10. Prawo jazdy kategorii D1 - 24 lat;
11. Prawo jazdy kategorii T - 16 lat;
12. Prawo jazdy kategorii B+E - 18 lat;
13. Prawo jazdy kategorii C+E - 21 lat;
14. Prawo jazdy kategorii D+E - 24 lat;
15. Prawo jazdy kategorii C1+E - 21 lat;
16. Prawo jazdy kategorii D1+E - 24 lat;

Uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane; Odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie; Zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii;

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.
Prawo jazdy kategorii AM,A1,A2, B1 lub T dla osoby niepełnoletniej może być wydane wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów
3. Ile razy mogę przystępować do egzaminu z jazdy i w jakim terminie muszę uzyskać wynik pozytywny, aby nie trzeba było ponownie przystępować do egzaminu teoretycznego ?

------------------------------------------------------------------------------------
Egzamin praktyczny na prawo jazdy kandydat powinien zdać w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z części teoretycznej. Po tym terminie należy ponownie zdać egzamin teoretyczny, który warunkuje przejście do drugiej części - egzaminu praktycznego. Po trzykrotnym niezdanym egzaminie istnieje obowiązek dodatkowego przeszkolenia t.j. 5 godzin w szkole jazdy. Zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia jest podstawą do ustalenia terminu egzaminu.
4. Czy po trzykrotnym oblanym egzaminie szkoła musi wystawić zaświadczenie po wyjeżdżonych 5 godzinach ?

------------------------------------------------------------------------------------
Szkoła Jazdy przeprowadza pięciogodzinne przeszkolenie.Instruktor prowadzący szkolenie decyduje o wydaniu takiego dokumentu po stwierdzeniu odpowiednich umiejętności. Jeżeli stwierdza nieodpowiedni poziom jazdy osoby szkolonej nie podpisuje dokumentu potwierdzającego prawidłowe przygotowanie do egzaminu państwowego.Osoba zainteresowana podejmuje dalsze szkolenie.
5. Co zrobić gdy nie robiłam u państwa kursu i niestety 3 x oblałam egzamin państwowy czy mogę te 5 godzin obowiązkowych wykupić w szkole ZRYW?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak, jest taka możliwość,jesteśmy dyspozycyjni i dostosujemy się do Pani możliwości jeździmy też w weekendy. Zapraszam.
6. Czy posiadają państwo u siebie takie pojazdy jak na egzaminie państwowym? Czy obcokrajowiec może zrobić kurs? Czy zajęcia mogą odbywać się w obcym języku (angielskim)?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak robimy takie kursy. Zajęcia w obcym języku są zajęciami indywidualnymi i takie prowadzimy.Posiadamy takie pojazdy jak w ośrodku egzaminacyjnym.
7. Czy robiąc kurs na więcej niż 1 kategorię mogę liczyć na dodatkową zniżkę?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak, przy połączeniu kursów dajemy dodatkową zniżkę. Każda zniżka jest ustalana indywidualnie.
8. Czy aby zrobić kurs na kat D trzeba posiadać kat C ?

------------------------------------------------------------------------------------
Nie. Wystarczy kat B ale wtedy cena kursu jest wyższa w związku z ilością godzin. Przy kat C to 40 godz. a przy kat B to 60 godz.
9. Czy rozpoczynając kurs na prawo jazdy trzeba obowiązkowo posiadać zaświadczenie lekarskie?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak, badanie lekarskie powinno być przeprowadzone przed rozpoczęciem kursu. Data badania musi pokrywać się z datą rozpoczęcia kursu.
10. Mam problem ze stresem, na egzaminach na uczelni strasznie się stresuję i mam problemy z zaliczaniem egzaminów Chciałabym zrobić kurs na prawo jazdy ale boję się, że stres spowoduje, że będzie mi trudno.

------------------------------------------------------------------------------------
Uważam, że podstawowym elementem, który obniży stres jest bardzo dobre przygotowanie do egzaminu. Cały proces szkolenia i pracy z kursantem opiera się na przygotowaniu go nie tylko z przepisów i techniki jazdy ale też w kierunku zdania egzaminu państwowego. W szkole jazdy ZRYW podejście indywidualne do każdego kursanta i wysoki profesjonalizm to recepta na sukces.
11. Czy będąc na kursie można zmienić instruktora ?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak, jest taka możliwość w szkole jazdy ZRYW pracuje ponad 10 instruktorów.
12. Czy można w trakcie jazd zmienić instruktora?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak, w szkole ZRYW pracuje ponad 10 instruktorów i można zmienić go w każdym momencie, proszę jednak pamiętać że zmiana taka powinna nastąpić jak najszybciej.
13. Czy posiadając prawo jazdy od kilku lat jest możliwość wykupienia u państwa dodatkowych jazd w celu przypomnienia?

------------------------------------------------------------------------------------
Tak, oferujemy możliwość wykupienia takich jazd z instruktorem w celu przypomnienia i udoskonalenia jazdy.
14. Mam ponad 60 lat czy wiek ma duże znaczenie przy zrobieniu kursu?

------------------------------------------------------------------------------------
Na szczęście nie jest to regułą, ale z praktyki wiemy że problemy z nauką jazdy rozpoczynają się już po 30 roku życia. Wszystko zależy od predyzpozycji danej osoby. Zatrudniając instruktorów na wysokim pozio.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej