Grupę docelową projektu stanowi 70 osób (39K/31M)

 • pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i/lub biernych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia należących co najmniej do jednej z następujących grup:
 • – osoby od 50 roku życia,
 • – osoby długotrwale bezrobotne,
 • – kobiety,
 • – osoby niepełnosprawne,
 • – osoby o niskich kwalifikacjach,
 • – w tym rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2ha, zamierzający odejść z rolnictwa, zamieszkujący w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar powiatu brzozowskiego, jasielskiego lub strzyżowskiego w woj. Podkarpackim.

 

W strukturze grupy docelowej zakłada się co najmniej:

 • – 65 osób (35K/30M) bezrobotnych (ok.93% GD) w tym: 33os.(21K/12M) długotrwale bezrobotne (47% GD)
 • – 5 osób (4K/1M) biernych zawodowo (ok.7%GD)
 • – 4 osoby niepełnosprawne (2K/2M) (5% GD)
 • – 5 osób od 50 roku życia(2K/3M) (7% GD)
 • – 25 osób o niskich kwalifikacjach (10K/15M) (35% GD)
 • – 4 osoby odchodzące z rolnictwa(2K/2M)(5% GD)

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej