kierowca
Kategorii D1:

  • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do
   przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kie-rowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-rii AM;

Kategorii D:

  • autobusem,
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o któ-rym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy katego-rii AM;

 

 

   • Jeżeli  osoba ma prawo jazdy C + E a robi D to dostajemy GRATIS kategorie D + E

————————————————————————————————————————

Egzamin wewnętrzny 2015 – e-kierowca

Posiadamy program „EGZAMIN WEWNĘTRZNY 2015” do przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego w ośrodku zgodnie z wymogami Ustawy o kierujących pojazdami, która weszła w życie 19 stycznia 2013 r.

Program został wyposażony w moduł aktualizacji przez Internet, dzięki czemu część teoretyczna jest zawsze na bieżąco z wytycznymi Ministra Infrastruktury. W przypadku pojawienia się nowych pytań, program sam „daje znać” o powiększeniu się ich bazy.

Kursanci na bieżąco mogą podczas zajęć ćwiczyć rozwiązywanie testów i próbować swoich sił w zdaniu egzaminu.

egz

————————————————————————————————————————

   • Zapisując się u nas na kurs otrzymasz profesjonalne przygotowanie i miło spędzisz z nami czas. Dla naszych kursantów udostępniamy w zakładce „Vademecum” – materiały oraz szkolenia do nauki w domu z poziomu naszej strony internetowej. Jednorazowe hasło dostępu otrzymują kursanci na spotkaniu szkolenia teoretycznego.

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej