[22.03.2019]
ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” po zakończonej VI turze rekrutacji.

– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa,

O dalszym postępowaniu wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane przez personel projektu.


[31.12.2018]
ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron ogłasza VI turę naboru do projektu “Uprawnienia zawodowe Twoją szansą”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w naborze ciągłym począwszy od dnia 14.01.2019 r. w godzinach 10:00-13:00 w Biurze Projektu w Rzeszowie, osobiście lub pocztą/kurierem na adres ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro lub faxem pod nr 17 770 71 76. Czas trwania VI tury naboru ubiegnie w momencie zrekrutowania wymaganej liczby osób.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach VI Tury naboru do Projektu (wynikowa przeprowadzonych dotychczas tur) Kandydaci do Projektu mogą składać dokumenty zgłoszeniowe na poniższy kurs zawodowy:

• Monter rusztowań.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.zryw.rzeszow.pl zakładka „Projekty” – „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Dokumenty/rekrutacja.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji
w zakładce „Projekty”.

Przypominamy

ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron informuje, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie §4 punkty 5, 6 i 7 grupy szkoleniowe utworzone wśród osób zakwalifikowany do udziału w projekcie będę odbywały swoje zajęcia w miejscowościach gdzie zostanie utworzona 10 osobowa grupa uczestników zgodnie z kolejnością list podstawowych. W przypadku gdy liczba osób z listy podstawowej przekroczy wymagane 10 miejsc uczestnikowi projektu zostanie zaproponowana inna lokalizacji bądź przystąpienie do grupy szkoleniowej wybranej miejscowości w innym terminie (w monecie utworzenia się grupy 10 osobowej).


[23.11.2018]

„Informacja o wynikach rekrutacji

ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” po zakończonej V turze rekrutacji.

– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne palacza – lista podstawowa,
– Kurs: Operator pilarki mechanicznej – lista podstawowa,
– Kurs: Operator pilarki mechanicznej – lista rezerwowa,

O dalszym postępowaniu wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane przez personel projektu.”


[14.11.2018]
ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron ogłasza V turę naboru do projektu “Uprawnienia zawodowe Twoją szansą”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 15.11.2018 r. – 16.11.2018 r. w godzinach 9.00-13:00 w Biurze Projektu w Rzeszowie, osobiście lub pocztą/kurierem na adres ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro lub faxem pod nr 17 770 71 76.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach V Tury naboru do Projektu (wynikowa przeprowadzonych dotychczas tur) Kandydaci do Projektu mogą składać dokumenty zgłoszeniowe na poniższe kursy zawodowe:

• Uprawnienia energetyczne,
• Uprawnienia energetyczne palacza,
• Operator pilarki mechanicznej,
• Monter rusztowań.

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.zryw.rzeszow.pl zakładka „Projekty” – „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Dokumenty/rekrutacja.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji
w zakładce „Projekty”.

Ewentualna kolejna tura naborów będzie ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Przypominamy

ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron informuje, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie §4 punkty 5, 6 i 7 grupy szkoleniowe utworzone wśród osób zakwalifikowany do udziału w projekcie będę odbywały swoje zajęcia w miejscowościach gdzie zostanie utworzona 10 osobowa grupa uczestników zgodnie z kolejnością list podstawowych. W przypadku gdy liczba osób z listy podstawowej przekroczy wymagane 10 miejsc uczestnikowi projektu zostanie zaproponowana inna lokalizacji bądź przystąpienie do grupy szkoleniowej wybranej miejscowości w innym terminie (w monecie utworzenia się grupy 10 osobowej).


[08.10.2018]

Informacja o wynikach rekrutacji

ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” po zakończonej IV turze rekrutacji.

– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne – lista podstawowa,
– Kurs: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne palacza – lista podstawowa,
– Kurs: Operator pilarki mechanicznej – lista podstawowa,

O dalszym postępowaniu wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane przez personel projektu.


[01.10.2018]
Termin IV tury naboru – .

ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron ogłasza IV turę naboru do projektu “Uprawnienia zawodowe Twoją szansą”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 02.10.2018 r. – 04.10.2018 r. w godzinach 9.00-13:00 w Biurze Projektu w Rzeszowie, osobiście lub pocztą/kurierem na adres ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro lub faxem pod nr 17 770 71 76.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach IV Tury naboru do Projektu (wynikowa przeprowadzonych dotychczas tur)Kadydaci do Projektu mogą składać dokumenty zgłoszeniowe na poniższe kursy zawodowe:

• Uprawnienia energetyczne,
• Uprawnienia energetyczne palacza,
• Operator pilarki mechanicznej,
• Monter rusztowań,
• Kwalifikacja wstępna przyśpieszona C, C+E, D, D+E

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.zryw.rzeszow.pl zakładka „Projekty” – „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Dokumenty/rekrutacja.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji
w zakładce „Projekty”.

Ewentualna kolejna tura naborów będzie ogłoszona na stronie internetowej projektu.

Przypominamy

ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron informuje, iż  zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie §4 punkty 5, 6 i 7 grupy szkoleniowe utworzone wśród osób zakwalifikowany do udziału w projekcie będę odbywały swoje zajęcia w miejscowościach  gdzie zostanie utworzona 10 osobowa grupa uczestników zgodnie z kolejnością list podstawowych.  W przypadku gdy liczba osób z listy podstawowej  przekroczy wymagane 10 miejsc uczestnikowi projektu zostanie zaproponowana inna lokalizacji bądź przystąpienie do grupy szkoleniowej wybranej miejscowości w innym terminie (w monecie utworzenia się grupy 10 osobowej).


[11.09.2018]
Informacja o wynikach rekrutacji

ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” po zakończonej III turze rekrutacji.

– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa,
– Kurs: Pakiet szkoleń (operator żurawia przenośnego IIŻ HDS + operator suwnic) – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne – lista podstawowa,
– Kurs: Prawo jazdy kategorii C + E – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne palacza – lista podstawowa,

O dalszym postępowaniu wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane przez personel projektu.


[03.09.2018]
„ZRYW II Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w związku z omyłkowym zamieszczeniem list podstawowej i rezerwowej na szkolenie Monter Rusztowań w załączeniu przedstawia zaktualizowaną listę podstawową i rezerwową szkolenia. Za powstałą nieścisłość przepraszamy.”

– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa
– Kurs: Monter rusztowań – lista rezerwowa


[03.09.2018]
ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron informuje, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji uczestnictwa w Projekcie §4 punkty 5, 6 i 7 grupy szkoleniowe utworzone wśród osób zakwalifikowany do udziału w projekcie będę odbywały swoje zajęcia w miejscowościach gdzie zostanie utworzona 10 osobowa grupa uczestników zgodnie z kolejnością list podstawowych. W przypadku gdy liczba osób z listy podstawowej przekroczy wymagane 10 miejsc uczestnikowi projektu zostanie zaproponowana inna lokalizacji bądź przystąpienie do grupy szkoleniowej wybranej miejscowości w innym terminie (w monecie utworzenia się grupy 10 osobowej).


[03.09.2018]
ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron ogłasza III turę naboru do projektu “Uprawnienia zawodowe Twoją szansą”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 04.09.2018 r. – 05.09.2018 r. w godzinach 10.00-13:00 w Biurze Projektu w Rzeszowie, osobiście lub pocztą/kurierem na adres ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro lub faxem pod nr 17 770 71 76.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy zawodowe:
• Uprawnienia energetyczne
• Uprawnienia energetyczne palacza
• Monter rusztowań
• Prawo jazdy kategorii C + E
• Pakiet szkoleń (operator żurawia przenośnego IIŻ HDS + operator suwnic)

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.zryw.rzeszow.pl zakładka „Projekty” – „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Dokumenty/rekrutacja.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji
w zakładce „Projekty”.

Kolejne tury naborów będą ogłaszane systematycznie na stronie internetowej projektu.

Informacja: W nawiązaniu do zapisu regulaminu rekrutacji uczestnictwa Beneficjent informuje iż w III turze naboru nie będzie przyjmował formularzy na szkolenie Operator wózków jezdniowych II WJO z obsługą LPG (w poprzednich dwóch turach wpłynęła wymagana ilość formularzy).


[27.08.2018]
Informacja o wynikach rekrutacji

ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w załączeniu przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” po zakończonej II turze rekrutacji.
– Kurs: Operator wózków jezdniowych II WJO z obsługą LPG – lista podstawowa,
– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa
– Kurs: Monter rusztowań – lista rezerwowa,
– Kurs: Pakiet szkoleń (operator żurawia przenośnego IIŻ HDS + operator suwnic) – lista podstawowa
– Kurs: Pakiet szkoleń (operator żurawia przenośnego IIŻ HDS + operator suwnic) – lista rezerwowa,
– Kurs: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub rzeczy C, C+E, D, D + E – lista podstawowa,
– Kurs: Uprawnienia energetyczne – lista podstawowa

O dalszym postępowaniu wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną poinformowane przez personel projektu.


[08.08.2018]

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr ZRYW.Z0.1 z dnia 16.07.2018 firma Zryw poniżej informuje o rozstrzygnięciu przedmiotowego zapytania.

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

http://zryw.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2019/01/NOTKA-NA-STRONĘ.pdf


[06.08.2018]
ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron ogłasza II turę naboru do projektu “Uprawnienia zawodowe Twoją szansą”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 07.08.2018 r. – 09.08.2018 r. w godzinach 7.30-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, osobiście lub pocztą/kurierem na adres ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro lub faxem pod nr 17 770 71 76.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy zawodowe:
• operator wózków jezdniowych II WJO z obsługą LPG
• uprawnienia energetyczne (G1- elektryczne, G2 – cieplne, G3 – gazowe)
• pakiet szkoleń operator żurawia przenośnego IIŻ (HDS) oraz operator suwnic
• kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub rzeczy C, C + E, D, D+E
• monter rusztowań

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.zryw.rzeszow.pl zakładka „Projekty” – „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Dokumenty/rekrutacyja.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji w zakładce „Projekty”.
Kolejne tury naborów będą ogłaszane systematycznie na stronie internetowej projektu.


[01.08.2018]
Zapytanie ofertowe nr ZRYW.ZO.2 na przygotowanie materiałów szkoleniowych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 CE

Załącznik nr 3 EP

Załącznik nr 3 HDS

Załącznik nr 3 KW

Załącznik nr 3 MR

Załącznik nr 3 PM

Załącznik nr 3 SUW

Załącznik nr 3 UE

Załącznik nr 3 WJO

Zapytanie ofertowe – materiały szkoleniowe


[27.07.2018]
ZRYW II- Ośrodek Szkolenia Kierowców Marta Skowron w załączeniu
przedstawia wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu
„Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” po zakończonej I turze rekrutacji.

– Kurs: Operator wózków jezdniowych II WJO z obsługą LPG – lista
podstawowa oraz rezerwowa,
– Kurs: Monter rusztowań – lista podstawowa,
– Kurs: Pakiet szkoleń (operator żurawia przenośnego IIŻ HDS + operator
suwnic) – lista podstawowa oraz rezerwowa,
– Kurs: Kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub rzeczy C,
C+E, D, D + E – lista podstawowa.

O dalszym postępowaniu wszystkie zakwalifikowane osoby zostaną
poinformowane przez personel projektu.

Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – podstawowa lista uczestników
Monter rusztowań – podstawowa lista uczestników
Operator wózków jezdniowych – podstawowa lista uczestników
Operator wózków jezdniowych – rezerwowa lista uczestników
Pakiet szkoleń kurs żurawia przenośnego i operator suwnicy – podstawowa lista uczestników
Pakiet szkoleń kurs żurawia przenośnego i operator suwnicy – rezerwowa lista uczestników


[16.07.2018]
Zapytanie ofertowe nr ZRYW.ZO.1 na przeprowadzenie badań lekarskich

Badania lekarskie.pdf
Załącznik 1
Załącznik 2


[02.07.2018]
ZRYW II Ośrodek Środek Kierowców- Marta Skowron ogłasza I turę naboru do projektu “Uprawnienia zawodowe Twoją szansą”. Zgłoszenia do projektu (formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami) przyjmowane będą w terminie od: 16.07.2018 r. – 18.07.2018 r. w godzinach 7.30-13:00 w Biurze projektu w Rzeszowie, osobiście lub pocztą/kurierem na adres ul. J. Słowackiego 24 pok.61, VI piętro lub faxem pod nr 17 770 71 76.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:
• od 18 roku życia,
• z ogólnym stanem zdrowia dobrym,
• uczące, pracujące, lub zamieszkujące obszar województwa podkarpackiego,
• z  wykształceniem, co najmniej podstawowym,
• chcące z własnej inicjatywy zdobyć, uzupełnić lub podnieść kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy zawodowe:
• operator wózków jezdniowych II WJO z obsługą LPG
• uprawnienia energetyczne (G1- elektryczne,  G2 – cieplne, G3 – gazowe)
• uprawnienia energetyczne palacza
• prawo jazdy kategorii C + E
• pakiet szkoleń operator żurawia przenośnego  IIŻ (HDS) oraz operator suwnic
• kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób lub rzeczy C, C + E, D, D+E
• operator pilarki mechanicznej
• monter rusztowań

Dokumenty rekrutacyjne należy pobrać ze strony www.zryw.rzeszow.pl zakładka „Projekty” – „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Dokumenty/rekrutacyja.
Szczegółowe warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji w zakładce „Projekty”.
Kolejne tury  naborów będą ogłaszane systematycznie na stronie internetowej projektu.


[11.06.2018]

ZRYW II – Ośrodek Szkolenia Kierowców uprzejmie informuje o realizacji projektu „Uprawnienia zawodowe Twoją szansą” – Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w najbliższym czasie na stronie internetowej w zakładce „projekty”.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne dla potencjalnych uczestników od połowy czerwca 2018 roku.
Rekrutacja będzie przebiegać w minimum czterech turach.

Grupą docelową są osoby dorosłe, o dobrym stanie zdrowia, zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego teren województwa podkarpackiego zainteresowane z własnej inicjatywy uczestnictwem w kursach/szkoleniach zawodowych m.in.:

– obsługa wózków jezdniowych II WJO z obsługą LPG,
– prawo jazdy kategorii C + E,
– monter rusztowań,
– uprawnienia energetyczne G1, G2, G3
– uprawnienia energetyczne palacza,
– pakiet szkoleń (operator żurawia przenośnego IIŻ (HDS) oraz operator suwnic.

ZRYW II planuje objąć wsparciem liczbę 330 osób wśród wszystkich zgłoszonych.

ZAPISZ SIĘ NA KURS BĄDŹ JAZDĘ PRZEZ INTERNET

Zobacz więcej